امروز : 1403/05/01

اوقات شرعی

اوقات شرعی

آمار بازدیدکنندگان

اعزام دهه آخر ماه رمضان به مدارس مشهد
 

بسم الله الرحمن الرحیمتاریخ حضور در مشهد : دوشنبه سیزدهم فروردین
تاریخ برگشت از مشهد : چهارشنبه بیست و دوم فروردین
مهلت ثبت نام : چهارشنبه هشتم فروردین

مسئول اعزام : حجت الاسلام مرادی گنجه ( 09372198458 )


شرایط اعزام:
۱-داشتن سابقه تبلیغ دانش آموزی
۲-قبولی در مصاحبه
 
خدمات مؤسسه:
۱-تهیّه مجوّز ورود به مدرسه و هماهنگی های لازم
۲-تغذیه
۳-اسکان مجرّدی
(ادامه...)
 
تاریخ انتشار: ‏ 1402/12/25 12:15 | نویسنده:‏ sdd  
 

اعزام دهه اول ماه رمضان به مدارس مشهد
 

بسم الله الرحمن الرحیمتاریخ حضور در مشهد : پنج شنبه هفدهم اسفند
تاریخ برگشت از مشهد : شنبه بیست و ششم اسفند
مهلت ثبت نام : شنبه دوازدهم اسفند

مسئول اعزام : حجت الاسلام حجت الله آهنگ ( ۰۹۱۰۷۷۳۹۱۸۹ )

* در صورت به حد نصاب نرسیدن، یا لغو برنامه به هر علتی از طرف مؤسسه هزینه ثبت نام برگشت داده خواهد شد. ان شاء الله.


شرایط اعزام:
۱-داشتن سابقه تبلیغ دانش آموزی
۲-قبولی در مصاحبه
 
خدمات مؤسسه:
۱-تهیّه مجوّز
(ادامه...)
 
تاریخ انتشار: ‏ 1402/11/25 23:10 | نویسنده:‏ sdd  
 

اعزام دهه فجر به مدارس مشهد
 

بسم الله الرحمن الرحیمتاریخ حضور در مشهد : جمعه سیزدهم بهمن
تاریخ برگشت از مشهد : چهارشنبه هیجدهم بهمن
مهلت ثبت نام : سه شنبه دهم بهمن

مسئول اعزام : حجت الاسلام توکلی ( ۰۹۱۹۱۶۰۷۴۱۲ )

* در صورت به حد نصاب نرسیدن، یا لغو برنامه به هر علتی از طرف مؤسسه هزینه ثبت نام برگشت داده خواهد شد. ان شاء الله.


شرایط اعزام:
۱-داشتن سابقه تبلیغ دانش آموزی
۲-قبولی در مصاحبه
 
خدمات مؤسسه:
۱-تهیّه مجوّز ورود به مدرسه و
(ادامه...)
 
تاریخ انتشار: ‏ 1402/11/2 22:15 | نویسنده:‏ sdd  
 

اعزام دهه فاطمیه به مدارس مشهد مقدس
 

بسم الله الرحمن الرحیمتاریخ حضور در مشهد : جمعه هفدهم آذر ماه
تاریخ برگشت از مشهد : چهارشنبه بیست و دوم آذر ماه
مهلت ثبت نام : جمعه دهم آذر ماه

مسئول اعزام : حجت الاسلام توکلی ( ۰۹۱۹۱۶۰۷۴۱۲ )

* مبلغینی که برای اولین دفعه قصد اعزام با گروه را دارند بعد از قبولی در مصاحبه اعزامشان مشروط به تعهد ۳سال اعزام با گروه (حداقل سالی یکبار) است. (فقط مبلغ مستمر و ثابت را پذیرا هستیم).
* در صورت به حد نصاب نرسیدن، یا لغو برنامه به هر علتی از طرف مؤسسه هزینه ثبت نام برگشت داده خواهد شد. ان شاء الله.


شرایط اعزام:
۱-داشتن سابقه تبل
(ادامه...)
 
تاریخ انتشار: ‏ 1402/9/5 16:20 | نویسنده:‏ sdd  
 

اعزام دهه فاطمیه به مدارس تهران
 

بسم الله الرحمن الرحیماعزام به مدارس دبیرستان (متوسطه دوم) منطقه یک شهر تهران
تاریخ حضور : در بازه زمانی سه شنبه (هفتم آذر) لغایت چهارشنبه (بیست و نهم آذر)
مدت ده روز به انتخاب خود مبلغ
مهلت ثبت نام : شنبه ۱۱ آذر

*تذکر در صورت به حد نصاب رسیدن نفرات در یک دهه امکان تأمین اسکان از طرف موسسه مهیا است.

مسئول اعزام : حجت الاسلام توکلی ( ۰۹۱۹۱۶۰۷۴۱۲ )

* مبلغینی که برای اولین دفعه قصد اعزام با گروه را دارند بعد از قبولی در مصاحبه اعزامشان مشروط به تعهد ۳سال اعزام با گروه (حداقل سالی یکبار) است. (فقط مبلغ مستمر و ثابت را پذیرا هستیم).
* در صورت به حد نصاب نرسیدن، یا لغو برنامه
(ادامه...)
 
تاریخ انتشار: ‏ 1402/9/5 15:9 | نویسنده:‏ sdd  
 

اعزام نیمه دوم ماه رمضان ۱۴۰۲ به مدارس مشهد
 

بسم الله الرحمن الرحیمتاریخ حضور در مشهد : جمعه ۱۸ فروردین (۱۶ ماه رمضان)
تاریخ برگشت از مشهد : چهارشنبه ۳۰ فروردین (۲۸ ماه رمضان)
مهلت ثبت نام : جمعه ۱۱ فروردین

مسئول اعزام : حجت الاسلام مرادی گنجه ( ۰۹۳۷۲۱۹۸۴۵۸ )

* مبلغینی که برای اولین دفعه قصد اعزام با گروه را دارند بعد از قبولی در مصاحبه اعزامشان مشروط به تعهد ۳سال اعزام با گروه (حداقل سالی یکبار) است. (فقط مبلغ مستمر و ثابت را پذیرا هستیم).
* در صورت به حد نصاب نرسیدن، یا لغو برنامه به هر علتی از طرف مؤسسه هزینه ثبت نام برگشت داده خواهد شد. ان شاء الله.


شرایط اعزام:
۱
(ادامه...)
 
تاریخ انتشار: ‏ 1401/12/15 13:0 | نویسنده:‏ sdd  
 

اعزام دهه فجر ۱۴۰۱ به مدارس مشهد
 

بسم الله الرحمن الرحیمتاریخ حضور در مشهد : شنبه ۱۵ بهمن
تاریخ برگشت از مشهد : چهارشنبه ۱۹ بهمن
مهلت ثبت نام : جمعه ۷ بهمن

مسئول اعزام : حجت الاسلام مرادی گنجه ( ۰۹۳۷۲۱۹۸۴۵۸ )

* مبلغینی که برای اولین دفعه قصد اعزام با گروه را دارند بعد از قبولی در مصاحبه اعزامشان مشروط به تعهد ۳سال اعزام با گروه (حداقل سالی یکبار) است. (فقط مبلغ مستمر و ثابت را پذیرا هستیم).
* در صورت به حد نصاب نرسیدن، یا لغو برنامه به هر علتی از طرف مؤسسه هزینه ثبت نام برگشت داده خواهد شد. ان شاء الله.


شرایط اعزام:
۱-داشتن سابقه تبلیغ دانش آموزی
(ادامه...)
 
تاریخ انتشار: ‏ 1401/10/26 22:32 | نویسنده:‏ sdd  
 

اعزام فاطمیه دوم ۱۴۰۱ به مدارس مشهد
 

بسم الله الرحمن الرحیمتاریخ حضور در مشهد : جمعه ۲ دی
تاریخ برگشت از مشهد : چهارشنبه ۷ دی
مهلت ثبت نام : جمعه ۲۵ آذر


* مبلغینی که برای اولین دفعه قصد اعزام با گروه را دارند بعد از قبولی در مصاحبه اعزامشان مشروط به تعهد ۳سال اعزام با گروه (حداقل سالی یکبار) است. (فقط مبلغ مستمر و ثابت را پذیرا هستیم).
* در صورت به حد نصاب نرسیدن، تعطیلی مدارس بعلت کرونا، یا لغو برنامه به هر علتی از طرف مؤسسه هزینه ثبت نام برگشت داده خواهد شد. ان شاء الله.


شرایط اعزام:
۱-داشتن سابقه تبلیغ دانش آموزی
۲-قبولی در مصا
(ادامه...)
 
تاریخ انتشار: ‏ 1401/9/18 19:2 | نویسنده:‏ sdd  
 

اعزام دهه اول ماه رمضان ۱۴۰۱ به مدارس مشهد
 

بسم الله الرحمن الرحیمتاریخ حضور در مشهد : شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ برگشت از مشهد : چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
مهلت ثبت نام : جمعه ۵ فروردین ۱۴۰۱
مسئول اعزام : حجت الاسلام حجت الله آهنگ ۰۹۱۰۷۷۳۹۱۸۹

* مبلغینی که برای اولین دفعه قصد اعزام با گروه را دارند بعد از قبولی در مصاحبه اعزامشان مشروط به تعهد ۳سال اعزام با گروه (حداقل سالی یکبار) است. (فقط مبلغ مستمر و ثابت را پذیرا هستیم).
* در صورت به حد نصاب نرسیدن، تعطیلی مدارس بعلت کرونا، یا لغو برنامه به هر علتی از طرف مؤسسه هزینه ثبت نام برگشت داده خواهد شد. ان شاء الله.


شرایط اعزام:
۱
(ادامه...)
 
تاریخ انتشار: ‏ 1400/12/22 22:28 | نویسنده:‏ sdd  
 

اعزام دهه فجر(۱۹-۲۱ بهمن) به مدارس مشهد
 

بسم الله الرحمن الرحیم


به مناسبت سالگرد دهه فجر انقلاب اسلامی ، ان شاء الله به لطف خداوند در بهمن ماه به مدت سه روز کاری (۱۹-۲۰-۲۱) اعزام به مدارس مشهد خواهیم داشت.

حرکت از قم : پنج شنبه ۱۷ بهمن
برگشت از مشهد : سه شنبه ۲۲ بهمن
مهلت ثبت نام :  ۱۵ بهمن
مسئول اعزام : حجت الاسلام حجت الله آهنگ ۰۹۳۶۰۳۵۴۸۳۷

* مبلغینی که برای اولین دفعه قصد اعزام با گروه را دارند بعد از قبولی در مصاحبه اعزامشان مشروط به تعهد ۳سال اعزام با گروه (حداقل سالی یکبار) است. (فقط مبلغ مستمر و ثابت را پذیرا هستیم).


شرایط اعزام:
۱-داشتن سابقه تبلیغ دانش
(ادامه...)
 
تاریخ انتشار: ‏ 1398/11/12 21:16 | نویسنده:‏ sdd